Einde schenkingsvrijstelling eigen woning in zicht; wat zijn nog de mogelijkheden?

Wellicht bent u van plan in de komende jaren een schenking te doen of ontvangt u in de komende jaren een schenking. Volgens de plannen van de regering komt er in 2024 een einde aan ‘de jubelton’, ofwel de schenkingsvrijstelling eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling per 1 januari 2023 al verlaagd naar € 27.231.

Er zijn nu nog mogelijkheden om gebruik te maken van de vrijstelling, maar let daarbij wel op de voorwaarden. Ik adviseer u hier graag over.

Beoordeel of u de schenkingsvrijstelling eigen woning kunt spreiden. Door de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (€106.671 (2022)) te spreiden kunt u namelijk langer zonder de heffing van schenkbelasting vermogen overgedragen. Onder de huidige wettelijke voorwaarden hoeft u niet het hele bedrag in 2022 of 2023 te schenken. Verder mag de besteding van deze schenking over drie jaar worden gespreid.

Houd er rekening mee dat spreiding en besteding straks per 1 januari 2024 of mogelijk al eerder direct niet meer mogelijk is. Hierover is nog niets bekend. Het kabinet moet namelijk nog een besluit nemen over de wijze waarop de afschaffing van de jubelton wordt vormgegeven al dan niet in combinatie met overgangsrecht. De plannen worden op Prinsjesdag dit jaar aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, moet echter alsnog schenkbelasting worden betaald. Daarom is het belangrijk om in de gaten te houden of u voldoet aan de voorwaarden om gespreid gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling eigen woning.

De voornaamste voorwaarden zijn:

  • dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning;
  • dat de schenking op het juiste moment wordt verspreid;
  • dat de ontvanger op het moment van de schenking voldoet aan de leeftijdseis;
  • dat de schenking op het juiste moment wordt besteed.