Houd rekening met afschaffing middelingsregeling

In het coalitieakkoord is de afschaffing van de middelingsregeling opgenomen. Met deze afschaffing moet u nu al rekening houden.

Heeft u sterk wisselende box 1-inkomsten? Dan kan het zijn dat u in het ene belastingjaar geen of nauwelijks inkomstenbelasting verschuldigd bent, terwijl u in het andere jaar fors wordt aangeslagen. Zouden uw inkomsten gelijkmatig over de jaren verdeeld zijn, dan zou de totale belastingdruk waarschijnlijk lager zijn. Om dit te bereiken kan gebruik worden gemaakt van de middelingsregeling. In het coalitieakkoord is echter opgenomen dat de middelingsregeling per 2025 wordt afgeschaft. Dit betekent dat het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden 2022-2024 zal zijn.

Door de afschaffing van de middelingsregeling wordt het nog belangrijker een middelingsverzoek goed te timen. Immers, een belastingjaar kan slechts éénmaal worden opgenomen in een verzoek tot middeling. Indien gekozen wordt voor middeling over de jaren 2020-2022, dan kan over de jaren 2023 en 2024 niet meer worden gemiddeld. Onderzoek daarom over welke tijdvakken het indienen van een middelingsverzoek voor u het meest voordelig is.