Eindejaarsbericht - belastingwijzigingen 2023

Op de derde dinsdag van september heeft het kabinet het belastingplan voor 2023 ingediend. Inmiddels zijn er enkele zaken gewijzigd, maar de algemene teneur is en blijft dat ondernemers in de BV en (vastgoed)beleggers zwaarder belast zullen gaan worden. 

Lees meer »

Mogelijk kunt u een ondernemingsverlies realiseren door uw woning te heretiketteren

De Hoge Raad oordeelde in 2020 al dat in het geval een ondernemer zijn woning tot ondernemingsvermogen rekent en deze vervolgens overbrengt naar privé-vermogen, de ondernemer voor de onttrekkingswaarde mag uitgaan van waardedruk wegens zelfbewoning. Een rechtbank oordeelt dat dit ook mogelijk is als bij etikettering als ondernemingsvermogen al duidelijk is dat de woning het ondernemingsvermogen op korte termijn weer gaat verlaten.

Lees meer »

Geen privégebruik auto? Houd een rittenadministratie bij

Als u een werknemer heeft die een auto van de zaak niet privé gebruikt, of u bent zelf die werknemer (dga) of u bent ondernemer en u stelt een auto van de zaak ter beschikking aan uzelf, dan kunt u heffing over de autobijtelling voorkomen. Die afwezigheid van privégebruik moet wel aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een sluitende rittenregistratie.

Lees meer »