Voorkom het risico op naheffing btw-aftrek van onterecht gefactureerde btw

Als ondernemer ontvangt u veel inkoopfacturen. Checkt u of het juist is dat op die inkoopfacturen btw is vermeld? Ten onrechte gefactureerde btw mag u volgens de hoofdregel namelijk niet in aftrek brengen.

Als onterecht btw is vermeld op een inkoopfactuur, mag u die onterecht gefactureerde btw niet in aftrek brengen. Volgens de hoofdregel moet u zich richten tot de leverancier of dienstverlener en vragen om een juiste factuur of het onjuist gefactureerde bedrag aan btw via de civielrechtelijke weg proberen terug te vorderen.

Een rechtbank oordeelde in januari 2022 dat een ondernemer de ten onrechte gefactureerde btw op een inkoopfactuur onder strikte voorwaarden wel kan terugvragen van de Belastingdienst. Het moet dan wel gaan om een situatie waarin het voor u onmogelijk of uiterst moeilijk is om de btw van uw leverancier of dienstverlener terug te vorderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als uw leverancier of dienstverlener failliet is. In zo’n situatie kunt u de onterecht gefactureerde btw terugvragen bij de Belastingdienst, mits er geen aanwijzingen zijn van fraude én de leverancier of dienstverlener de ten onrechte gefactureerde btw in de btw-aangifte heeft aangegeven en aan de Belastingdienst heeft afgedragen.