Geen privégebruik auto? Houd een rittenadministratie bij

Als u een werknemer heeft die een auto van de zaak niet privé gebruikt, of u bent zelf die werknemer (dga) of u bent ondernemer en u stelt een auto van de zaak ter beschikking aan uzelf, dan kunt u heffing over de autobijtelling voorkomen. Die afwezigheid van privégebruik moet wel aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een sluitende rittenregistratie.

Voorkom naheffing en boete over de autobijtelling. Zonder sluitende rittenregistratie wordt het bewijs dat de auto niet privé is gebruikt vrijwel onmogelijk en is de bijtelling al snel van toepassing. Achteraf een rittenadministratie opmaken zal over het algemeen ook niet geaccepteerd worden.

In een specifieke casus voor een gerechtshof was dat echter anders. Het gerechtshof accepteerde namelijk een achteraf opgemaakte rittenadministratie, die volgens de Belastingdienst grote hiaten vertoonde, wel als bewijs. In die casus slaagde de belanghebbende er aan de hand van aanvullende stukken en verklaringen in aan te tonen dat niet meer dan 500 km in privé was gereden met de auto.

Houd er echter rekening mee dat deze specifieke casus een uitzonderingsgeval is.