Zorg dat u niet verwijtbaar betrokken bent bij btw-fraude bij leveringen binnen de EU

Levert u goederen aan afnemers in andere EU-landen met toepassing van het btw-nultarief? Zorg dan dat u in de administratieve processen voldoende waarborgt dat u niet betrokken bent bij btw-fraude.

Begin 2021 oordeelde een rechtbank dat een ondernemer er alles aan deed wat redelijkerwijs van haar kon worden verlangd om te zorgen dat zij door de levering van auto’s niet betrokken zou raken bij btw-fraude. De ondernemer had diverse informatie van de afnemer in de administratie bewaard. Daarom had de ondernemer volgens de rechtbank terecht het btw-nultarief toegepast. Had de ondernemer niet voldoende gedaan, dan had het btw-nultarief niet toegepast mogen worden.

Ook oordeelde de Hoge Raad in maart 2021 dat van een ondernemer mag worden verlangd dat hij alert is op aanwijzingen van onregelmatigheden of fraude. Maar het enkele feit dat de afnemer geen btw-identificatienummer verstrekt uit het EU-land waar de goederen naartoe gaan, levert niet een aanwijzing op van onregelmatigheden of fraude.

In februari 2022 liet de Hoge Raad het oordeel van een gerechtshof in stand. Het gerechtshof weigerde de toepassing van het btw-nultarief, omdat de ondernemer niet in het bewijs slaagde om het vervoer van de goederen naar een ander EU-land aan te tonen. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een ander gerechtshof. Dit gerechtshof moet beoordelen of de boeten terecht zijn opgelegd.