Mogelijk kunt u een ondernemingsverlies realiseren door uw woning te heretiketteren

De Hoge Raad oordeelde in 2020 al dat in het geval een ondernemer zijn woning tot ondernemingsvermogen rekent en deze vervolgens overbrengt naar privé-vermogen, de ondernemer voor de onttrekkingswaarde mag uitgaan van waardedruk wegens zelfbewoning. Een rechtbank oordeelt dat dit ook mogelijk is als bij etikettering als ondernemingsvermogen al duidelijk is dat de woning het ondernemingsvermogen op korte termijn weer gaat verlaten.

De Hoge Raad oordeelde dat de waarde in het economische verkeer gelijk is aan de waarde in verhuurde staat. Op deze waarde moet een correctie plaatsvinden omdat een bewoner in het algemeen bereid is een hogere prijs te betalen dan de waarde in verhuurde staat.

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat, onder voorwaarden, bij de verplichte overgang van een woning van de winstsfeer naar het privévermogen de ‘waarde bewoond’ mag worden vastgesteld op 85% van de waarde in het economische verkeer. Er moet dan aan vier voorwaarden worden voldaan. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, mag de ondernemer op basis van het arrest van de Hoge Raad alsnog uit gaan van een waardedrukkende factor. De vraag is dan wel hoe hoog die factor is.

Voor een rechtbank speelde een casus waarin belanghebbende een nieuwbouwwoning aanvankelijk tot het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen rekende, maar bij opheffing van de VOF ongeveer vijf maanden later overbracht naar privé. De belanghebbende claimde hierbij een aftrekbaar boekverlies van € 262.028 vanwege de waardedruk wegens zelfbewoning. De rechtbank volgt de belanghebbende. De rechtbankuitspraak is in hoger beroep bevestigd.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.