Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?

Beoordeel of het gebruikelijk loon nog op het juiste bedrag is vastgesteld. Houd bij deze beoordeling ook rekening met de verhoging van het normbedrag van € 47.000 naar € 48.000.

Aanmerkelijk belanghouders of hun partners die werkzaamheden verrichten voor de eigen bv moeten een gebruikelijk loon ontvangen van het hoogste van één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de bv of met de bv verbonden lichamen;
  • € 48.000.

Het normbedrag van € 48.000 was in 2021 nog een bedrag van € 47.000. Veelal zal het gebruikelijk loon minimaal dit bedrag zijn, maar in bepaalde situaties is ook een lager loon mogelijk. Zorg dat uw loon in ieder geval niet te laag is. In dat geval kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

Overigens is in de voorjaarsnota aangekondigd dat het voornemen bestaat per 2023 niet de vergelijking meer te maken met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking maar met 85% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit betekent mogelijk dat voor u per 2023 een hoger loon zou moeten gelden.