Voldoet u als co-ouder aan de voorwaarden van de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Bent u co-ouder? Dan verblijven uw kind/kinderen een deel van de week bij u en een deel van de week bij uw ex-partner. U heeft dan onder voorwaarden beiden recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

De IACK kan een belastingkorting opleveren van maximaal € 2.534 (2022). Er geldt een inkomenseis (minimaal € 5.219 inkomen uit werk). Daarnaast geldt voor co-ouders de voorwaarde dat tenminste één kind jonger dan 12 jaar voor tenminste 6 maanden tegelijk tot beide huishoudens hoort. Dat houdt in dat het kind doorgaans 3 tot 3,5 dag per week in het huishouden van beide ouders verblijft.

De Hoge Raad oordeelde dat de IACK echter ook geldt voor beide ouders als zij de zorg voor het kind gelijkelijk verdelen in een ander duurzaam ritme dan doorgaans 3 tot 3,5 dag per week. Vanaf 1 januari 2021 is de wettelijke regeling van de IACK aangepast aan dit oordeel van de Hoge Raad. Daarbij is aangegeven dat dagdelen mogen worden opgeteld zodat op een gehele dag wordt uitgekomen.

Andere rechters oordeelden dat al snel sprake is van voldoende “ritme” en dat de termijn van 6 maanden niet opeenvolgende perioden betreft.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de IACK vanaf 2025 voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft. Dat betekent dat kinderen die vanaf 2025 geboren worden niet meer meetellen voor de IACK.